sklepzkamerkami
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Konferencja - Zarządzanie kryzysowe, komunikacja i kooperacja służb, Sopot 28-29.10.2014
(2014-10-29)

Konferencja - Zarządzanie kryzysowe, komunikacja i kooperacja służb, Sopot  28-29.10.2014

multitrain_logo 150.jpg

Dwa dni - jedno miejsce - najważniejsza tematyka XXI wieku: Zarządzanie kryzysowe - komunikacja i kooperacja służb.Uczestnikami będą funkcjonariusze służb mundurowych m.in dyrektorzy, Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej / Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków. 

Aktualna sytuacja w Europie i na świecie pokazuje nam jak ważne jest odpowiednie reagowanie na sytuacje kryzysowe. To co dzieje się za naszą wschodnią granicą podnosi w stan gotowości nie tylko polskie służby ale i europejskie. Odpowiednia i efektywna komunikacja pomiędzy administracją, a służbami w terenie jest niezbędna. 

Proponowana tematyka konferencji:

I. Od edukacji do sprawnej organizacji - katastrofa i ograniczanie jej skutków


Świadomość potrzeb lokalnych i regionalnych oraz monitorowania zagrożeń - warunkiem skuteczności działań
Istota współdziałania między podmiotami uczestniczącymi w realizacji planowanych przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej
Procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego określające sposób postępowania w sytuacjach zagrożenia
Uświadamianie społeczeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom
Systemy powiadamiania i ostrzegania ludności cywilnej o zagrożeniu - zasady informowania o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń (syreny alarmowe i powiadamianie SMS, ...)
Współpraca ze środkami masowego przekazu - rola mediów w zarządzaniu kryzysowym: telewizja, radio, prasa, media społecznościowe - Plany reagowania oraz zasoby sił i środków przydatnych do reagowania kryzysowego

II. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych

Rola administracji samorządowej i publicznej, służb mundurowych oraz ratunkowych w sytuacjach kryzysowych
Zadania, obowiązki i odpowiedzialność uczestników za poszczególne elementy akcji i skuteczność podjętych czynności,
Zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności infrastruktury krytycznej, tj. dróg transportu, sieci przesyłowych środków energetycznych i sieci łączności

III. Technologie i standardy teleinformatyczne wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym


1. Obieg informacji i komunikacja służb - systemy łączności, aplikacje dedykowane, standardy i narzędzia


Technologie i platformy - standardy cyfrowej transmisji głosu i danych (TETRA, TEDS, LTE),
Systemy wymiany informacji: łączność głosowa, transmisja danych, wysyłanie obrazów, filmów, stacjonarne sieci telefoniczne, publiczne sieci łączności ruchomej, sieci radiowe PMR, bezprzewodowe usługi szerokopasmowe, wideokonferencje, itp.
Poczta elektroniczna z dostępem mobilnym oraz wsparciem dla pracy grupowej
Konfiguracja, dostępność zasobów - zunifikowane zarządzanie - dla różnych platform
Integracja dotychczas eksploatowanych sieci, systemów, łączności i urządzeń- integracja i spójne prezentowanie danych pochodzących z wielu źródeł - niezawodność, bezpieczeństwo, dostępność i jakość przekazu danych i łączności
Poziom parametrów pracy i ocena wydajności systemów
Systemy dyspozytorskie i konsole dyspozytorskie - terminale, radiotelefony i akcesoria, monitory
Partnerstwo z operatorami publicznymi - wykorzystanie usług teleinformatycznych w zarządzaniu kryzysowym (komunikacja GPS i LBS)

2. Narzędzia informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji

A. Zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o zagrożeniu


Technologia ICT w zarządzaniu kryzysowym - perspektywy i zagrożenia :
Media komunikacyjne i sprzęt wykorzystywany przez służby kryzysowe i służby szybkiego reagowania, m.in. łączność satelitarna, technologie mobilne w służbie zarządzania kryzysowego, sprzęt stacjonarny, mobilne systemy komputerowe, radiotelefony, monitory
Technologie zapisu i nośniki pamięci,
Narzędzia analityczne i raportowe - integracja danych pochodzących z wielu źródeł,
Platforma lokalizacyjna, monitorowanie zagrożeń - systemy monitorowania GPS i informacji przestrzennej GIS - zarządzanie pracą sieci teleinformatycznej

B. Bezpieczeństwo danych w sytuacjach kryzysowych i cyberterroryzm

Bezpieczeństwo - teleinformatyczne

Państwo w obliczu cyberterroryzmu
Sytuacje kryzysowe i zagrożenia w nowych technologiach
Zasilanie awaryjne i systemy zapewniające ciągłość działania,
Bazy danych - gromadzenie, przetwarzanie, składowanie, archiwizacja - zabezpieczenia i backup
Zabezpieczenie transmisji głosu i danych - szyfrowanie


Na konferencję zapraszamy:

Kadrę zarządzającą:
wszystkich poziomów administracji publicznej, przedstawiciele centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, specjaliści do zarządzania kryzysowego.
funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej / Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków;
koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, Ratownicze Służby Morskie, TOPR, GOPR,
służby ratownicze chemiczne, radiacyjne

Udział jest bezpłatny dla wyżej wymieniowych osób. Przewidywana liczba uczestników: 150

Więcej: http://www.multitrain.pl/home/kalendarium/zarzarzadnie-kryzysowe-komunikacja-i-kooperacja-sluzb.htm

 


alarmy_rgb1.png

Patronem Medialnym Wydarzenia