sklepzkamerkami
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Konferencja - Zarządzanie kryzysowe, komunikacja i kooperacja służb, Sopot 28-29.10.2014
(2014-09-10)

Specyfika zarządzania kryzysowego polega przede wszystkim na dobrej organizacji personelu, niezawodnej łączności, umiejętności korzystania z najnowocześniejszego sprzętu oraz na ciągłym doskonaleniu systemu jakościowego rozpoznawania zagrożeń.

To tylko kilka z czynników, które mają wpływ na czas przeprowadzonej akcji, od której zależne jest ludzkie życie.  

Jaką rolę w tym zakresie odgrywa technologia?
Jej dynamiczny rozwój usprawnia pracę wielu firm i instytucji, a w tym konkretnym przypadku służb mundurowych i administracji, dzięki czemu możliwe jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym, ale także już podczas samego działania ograniczanie liczby ofiar katastrof oraz wypadków.

Specjaliści mówią - tu nie ma miejsca na błędy – stawką jest ludzkie życie.

Konferencja jest spotkaniem przedstawicieli służb mundurowych oraz administracji publicznej i ma na celu, poznanie ich potrzeb oraz wskazanie możliwych kierunków zmian, mających na celu rozwój i poprawę skuteczności działania organów w sytuacjach kryzysowych.

PATRONI HONOROWI:
- Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego
- Związek Powiatów Polskich
- Europejski Instytut Bezpieczeństwa
- Wojskowa Akademia Techniczna
- Polska Rada Ratowników Medycznych
- Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR)
- Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego
- Polski Czerwony Krzyż
- Wojskowy Instytut Medyczny


Z przyjemnością informujemy, że na konferencji zostaną wygłoszone prelekcje:

-  Państwowe Ratownictwo Medyczne - czy to służba ratownicza?
mgr Roman Badach – Rogowski - Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Ratownictwa Medycznego

-  Koncentracja dyspozytorni medycznych w Polsce a wystąpienie zdarzeń o charakterze masowym
dr Edyta Wcisło - Przewodnicząca - Polska Rada Ratowników Medycznych
mgr Klaudiusz Nadolny - Zastępca Przewodniczącej -Polska Rada Ratowników Medycznych

-  Zarządzanie ryzykiem - nowy aspekt planowania cywilnego
dr Grzegorz Abgarowicz – Wykładowca - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

- Miejsce rola i zadania psychologów w sytuacjach kryzysowych a Zespoły Szybkiego Reagowania

dr Elżbieta Sideris – Dyrektor - Instytut Ratownictwa Psychologicznego

-  Wybrane aspekty wsparcia administracji publicznej przez Brygadę Lotnictwa MW w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych

kmdr por.dypl.inż. nawig. Mariusz Rzepecki - Szef Sztabu Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

-  Planowanie cywilne w zarządzaniu kryzysowym
Płk. rezerwy mgr Zenon Sobiejko - Przedstawiciel Wydziału Bezpieczeństwa - Akademia Obrony Narodowej

Ze względu na szeroki zakres tematyczny poniżej przedstawiamy główną tematykę wydarzenia. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie www.

I. Od edukacji do sprawnej organizacji - katastrofa i ograniczanie jej skutków

II. Organizacja działań w sytuacjach kryzysowych

III. Technologie i standardy teleinformatyczne wspomagające procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym

1. Obieg informacji i komunikacja służb - systemy łączności, aplikacje dedykowane, standardy i narzędzia

2. Narzędzia informatyczne i technologie wspomagające zarządzanie kryzysowe i organizację akcji
-  Zdobywanie, przetwarzanie, przechowywanie i dystrybucja informacji o zagrożeniu
- Bezpieczeństwo danych w sytuacjach kryzysowych i cyberterroryzm


Szczegółowa tematyka

Więcej informacji na stronie

Do bezpłatnego udziału zapraszamy:
Kadrę zarządzającą:
- wszystkich poziomów administracji publicznej, przedstawiciele centrów zarządzania kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego, specjaliści do zarządzania kryzysowego.
- funkcjonariuszy służb mundurowych: Policji i Żandarmerii, BOR, AW, ABW, Straży Granicznej, Służby Celnej, Wojska Polskiego, Straży Miejskiej / Gminnej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej, Straży Ochrony Kolei oraz osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo innych strategicznych dla państwa instytucji, przedsiębiorstw i budynków;
- koordynatorów zespołów ratownictwa medycznego, WOPR oraz podmiotów uprawnionych do wykonywania ratownictwa wodnego, Ratownicze Służby Morskie, TOPR, GOPR,
- służby ratownicze chemiczne, radiacyjne


Każdy uczestnik otrzymuje imienny Certyfikat potwierdzający uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne oraz możliwość korzystania z przerw kawowych.

REJESTRACJA

Kontakt z Organizatorem:
Justyna Mejłun
Specjalista ds. organizacji konferencji
tel. +48 725 792 689 fax.
+48 22 244 25 37
e-mail: justyna.mejlun@multitrain.pl
 
multitrain_logo 150.jpg


alarmy_rgb1.png

Patronem Medialnym Wydarzenia