sklepzkamerkami
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
WISE 2013: Jak zadbać o bezpieczeństwo ludzi i mienia - prawo, zarządzanie i technika
(2013-07-12)
PALEC.jpg
 
„Bezpieczeństwo osób i mienia w aspekcie prawa, zarządzania i techniki” – to temat konferencji, która odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Technik Zabezpieczeń, Ochrony Pracy i Pożarnictwa WISE 2013.

Konferencja, której organizatorem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM odbędzie się pierwszego dnia targów WISE 2013 – 19 listopada br. w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI.

Panel dyskusyjny będzie poruszał aspekty prawne, zarządzania i techniki w trzech blokach tematycznych.

Zmiany prawa w zabezpieczeniach dla budownictwa
- Pierwszym tematem są „Zmiany zapisów prawnych w obszarze zabezpieczeń dla budownictwa”, w którym zostaną przedstawione prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – mówi Mirosław Prokocki, prezes Stowarzyszenia Polalarm. - Rozporządzenie w dziale Bezpieczeństwo użytkowania, zostało powiększone o dodatkowy rozdział „Ochrona osób i mienia – zabezpieczenia techniczne”, który będzie zawierał podstawowe wymagania i informacje dla instalacji zabezpieczeń technicznych.

To nie jedyne zmiany. Nowelizacji podlegają również zapisy dotyczące instalacji alarmowo - przyzywowej. Nowe zapisy wprowadzają wymóg wyposażenia każdego mieszkania w sygnalizację alarmowo - przyzywową dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W tym bloku tematycznym będą również przedstawione zmiany rozporządzenia dotyczące działu „Bezpieczeństwo pożarowe”.

Jak zarządzać bezpieczeństwem?
Drugim blokiem tematycznym będzie „Zarządzanie bezpieczeństwem w praktyce”, w którym zostaną przedstawione tematy praktycznego wykorzystania systemów nadzoru eksploatacji obiektu zwiększającego jego bezpieczeństwo. Ważnym zagadnieniem będzie przedstawienie audytu jako narzędzia potwierdzającego bezpieczeństwo i możliwe korzyści biznesowe z audytu bezpieczeństwa.

Kolejny temat przedstawia wykorzystanie systemów zabezpieczenia technicznego w funkcjonowaniu ochrony fizycznej.

Jakie są trendy?
Blok „Znormalizowana wiedza techniczna w zabezpieczeniach” przedstawi trendy rozwiązań organizacyjno-technicznych oraz wiedzę i obszary nowopowstających norm.

Poruszane zagadnienia podczas konferencji na targach WISE2013 przedstawiają aktualne działania i dyskusje specjalistów ze środowiska akademickiego, ekspertów-praktyków oraz przedstawicieli grup producenckich.

Konferencja ma służyć wypracowaniuwspólnych propozycji zmian oraz ocenić przewidywane skutki społeczno-gospodarczych.

- Do udziału i dyskusji w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych, dla których bezpieczeństwo osób i mienia jest ważnym czynnikiem w pracy projektowo-instalacyjnej. Udział w panelu jest bezpłatny mówi Wiktor Pietruch, project manager targów WISE 2013.

RADA KONFERENCJI
Radę Programową konferencji stanowią: prof. dr hab. inż. Mieczysław Szustakowski (Wojskowa Akademia Techniczna); prof. dr hab. inż. Janusz Dudych (Naczelna Organizacja Techniczna); dr Andrzej Ryczer  (Politechnika Warszawska); dr Dariusz Ratajczak (doradca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego); dr Andrzej Wójcik (Stowarzyszenie Polalarm); mgr inż. Anna Sas-Micuń (ekspert Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki); inż. Maksymilian Majerski (ekspert systemów zabezpieczenia technicznego) oraz inż. Bogdan Tatarowski (Dyrektor Biura Usług Rzeczoznawczych i Konsultingowych Polalarm).

TARGI WISE 2013
Impreza, która odbędzie się w dniach 19-21 listopada w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, jest organizowana przez firmę Lentewenc, polską spółkę-córkę ITE Group, międzynarodowego giganta targowego.Firmy, które będą obecne na targach WISE 2013, zaprezentują produkty w następujących kategoriach: systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy monitoringu i nadzoru, mechaniczne i elektroniczne systemy zabezpieczeń, systemy ochrony danych i informacji, inteligentne technologie dostępu i identyfikacji, sprzęt i ochrona dla banków, bierne i czynne systemy ochrony przeciwpożarowej.
 

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na oficjalnej stronie internetowej targów wise.lentewenc.com


alarmy_rgb1.png

Patronem Medialnym Targów