sklepzkamerkami
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Problematyka monitoringu wizyjnego.
(2012-12-11)
prch.jpg


Problematyka monitoringu wizyjnego.

Polska Rada Centrów Handlowych (PRCH) wraz z firmami stowarzyszonymi w Radzie przygotuje dokument dotyczący monitoringu wizyjnego w centrach i sieciach handlowych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych RP (MSW) skierowało do PRCH pismo z prośbą o opracowanie zagadnień, które powinny zostać ujęte przez Ustawodawcę w zakresie problematyki monitoringu wizyjnego. PRCH, mając na uwadze interes centrów i sieci handlowych wykorzystujących system monitoringu wizyjnego (CCTV) podjęła się stworzenia opracowania prezentującego opinie firm stowarzyszonych w PRCH w zakresie:

- określenia podmiotów mogących korzystać z systemów CCTV oraz obszarów i okoliczności w których można wykorzystywać systemy wideonadzoru

- wypracowania mechanizmu rejestracji i kontroli systemu CCTV

-  określenia zasad dostępu osób i instytucji do nagranego obrazu, a także procedur i terminów przechowywania nagrań formalnych dla operatorów

- ustalenia sposobu informowania klientów centrów i sieci handlowych o granicach obszaru objętego zasięgiem prac y kamer oraz podmiotu, który ten nadzór prowadzi

- określenia zasad współpracy z organami ścigania, m.in. w zakresie sposobu dostępu do nagrań i trybu ich przekazywania

Rekomendacja dla MSW może stanowić również ważne rozwinięcie Kodeksu Dobrych Praktyk PRCH w zakresie bezpieczeństwa w centrach i sieciach handlowych. Kodeks jest zbiorem najlepszych praktyk w zakresie umowy najmu, rozliczeń kosztów wspólnych oraz marketingu. PRCH na bieżąco będzie informować odnośnie prac nad dokumentem dotyczącym problematyki monitoringu wizyjnego.
 

Polska Rada Centrów Handlowych, PRCH
, jest stowarzyszeniem not-for-profit, zrzeszającym obecnie ponad 200 firm działających w branży nieruchomości centrów handlowych. Jest narodowym partnerem ICSC, International Council of Shopping Centers, i działa na terenie Polski od 2003 roku. PRCH zasłynęła w branży dzięki lobbingowi przeciwko ustawie WOH i wypracowaniu kompromisu w sprawie zakazu handlu w niedziele. Stowarzyszenie wydaje raporty rynkowe, tworzy kompleksowe programy edukacyjne, jest organizatorem szkoleń, konferencji i spotkań networkingowych.

 

Główne Cele

1. Promocja pozytywnego wizerunku centrów i ulic handlowych w kręgach opiniotwórczych
2. Propagowanie najlepszych praktyk w branży nieruchomości handlowych
3. Aktywny dialog z organizacjami mającymi wpływ na przyszłość i dynamikę rozwoju branży nieruchomości handlowych w Polsce
4. Znoszenie barier prawnych w rozwoju handlu w Polsce
5. Wydawanie i aktualizowanie kluczowych informacji odnośnie branży
6. Tworzenie szerokiego forum branżowego dla rozwoju kontaktów, badań i wiedzyWięcej Informacji:

Anna Szmeja-Kroplewska
Dyrektor Generalny
Polska Rada Centrów Handlowych
+48 510 020 040