sklepzkamerkami
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
22.09.2011 - III Konferencja Instytutu Bezpieczeństwa i Informacji - Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem w Biznesie
(2011-09-07)

22.09.2011 - III Konferencja Instytutu Bezpieczeństwa i Informacji -  Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem w Biznesie.

III Konferencja Instytutu Bezpieczeństwa i Informacji odbędzie się w dniu 22 września 2011 roku, w Katowicach.
Jako trzecia z cyklu „Strategia Zarządzania Bezpieczeństwem w Biznesie”, odnosić będzie się do wcześniej poruszanych tematów i będzie ich kontynuacją.

Przypomnijmy, co było na poprzednich Konferencjach.

I konferencja odbyła się 20 stycznia i tematem wiodącym było spojrzenie w szerokim aspekcie na zakres działalności firmy, jej charakterystykę, jako kluczowy punkt w organizacji bezpieczeństwa firmy. Jako przykład konieczności zarządzania na różnych poziomach, ale na podstawie wiodącej koncepcji, wskazaliśmy bezpieczeństwo pożarowe. Jako element dodatkowy, mający za zadanie otworzyć słuchaczy na nowe podejście do bezpieczeństwa, przedstawiliśmy ubezpieczenia jako rodzaj zabezpieczeń dla działalności i operacyjnej firmy, wraz z wykazaniem, że polisa powinna być dobrana właściwie i na pewno nie na podstawie ceny. A czasem warto z polisy zrezygnować.

II konferencja odbyła się 14 kwietnia. Poświęciliśmy ją wskazaniu, w jaki sposób należy zajmować się bezpieczeństwem. Jak powiązać politykę firmy, z polityką bezpieczeństwa, jak zastanowić się, co powinno znaleźć się w strategii bezpieczeństwa, w powiązaniu ze strategią firmy. Uzupełnieniem były przykłady polityki i strategii bezpieczeństwa, jak również kontynuacja tematu, czy dokładniej zakresu bezpieczeństwa, w którym obligatoryjne zabezpieczenia tego typu funkcjonują. Czyli bezpieczeństwo pożarowe.

O czym tym razem...

III konferencję chcemy poświęcić sprawom analiz, audytów, przeglądów... Czyli w skrócie – gromadzeniu informacji, niezbędnych do zaplanowania bezpieczeństwa. Określenia polityki bezpieczeństwa, przygotowania strategii bezpieczeństwa, czy bieżącego zarządzania działaniami ochronnymi. Analizy, audyty, czy inne działania sprawdzające, czy też dostarczające informacji odbywają się również na kilku poziomach. Mają dostarczyć informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na szczeblu strategicznym (najdłuższym, w horyzoncie 3-5 a czasem 10 lat) taktycznym (od 1 do 3 lat) jak i bieżącym, zwanym operacyjnym (maksymalnie do 1 roku). Zakres gromadzonych informacji i horyzont czasowy wymuszają pewien poziom ogólności analiz na szczeblach wyższych, wymuszając precyzję na szczeblu niższym. Jak sobie poradzić z różnymi narzędziami analitycznymi, jak je sobie ułożyć – o tym na konferencji.


Więcej: 
www.ibii.eu

Źródło:
Instytut Bezpieczeństwa i Informacji