sklepzkamerkami
Wyszukaj w katalogu

Polecane firmy
Poleć nas innym
Warsztaty - PRZEGLĄDY I ROBOTY BUDOWLANE W BUDYNKACH, W TYM ZABYTKOWYCH. STAN PO ZMIANACH PRAWA
(2016-04-25)

 

cpi_wrasztat.png

 

Szkolenie jest adresowane do właścicieli budynków, w tym do firm, uczelni, instytutów, gmin i ich zakładów budżetowych, spółek, spółdzielni mieszkaniowych, TBS, wspólnot mieszkaniowych, oraz do firm zarządzających nieruchomościami.

W szkoleniu warto wziąć udział, ze względu na kompleks zagadnień, po zmianach prawa i ważne orzecznictwo i komentarze. Ważne, bo szczególną uwagę poświęci się zabytkom i ich utrzymaniu. Poza prezentacją wykładu uczestnicy szkolenia zostaną wyposażeni w konspekt około 130 stron.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu:

http://www.cpi.com.pl/imprezy/2016/prb/formularz_pr10.php

W programie:

I. Obowiązki w zakresie utrzymania technicznego obiektów budowlanych, w tym w warunkach działania wspólnot mieszkaniowych. Prawo, orzecznictwo, praktyka

II. Stosowanie przepisów techniczno-budowlanych (rozp. M.I. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) w obiektach starych

III. Obowiązki władającego i użytkownika lokalu według drugiego przepisu techniczno-budowlanego (rozp. MSWiA w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych)

IV. Obowiązki właściciela obiektu zabytkowego, czynności opieki, dokumentacja, programy konserwatorskie i pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ustawa i przepisy wykonawcze.

V. Przełomowe zmiany Prawa budowlanego – kierunek zmian

VI. Kontrole okresowe po zmianach Prawa budowlanego, w tym po zmianie od 7 stycznia 2016 r., oraz przepisów techniczno-budowlanych, w tym kontrole urządzeń przeciwpożarowych i kontrole placów zabaw.

VII. Zasady kontroli okresowej obiektów zbudowanych z wyrobów azbestowych. Jakie kontrole, jaka dokumentacja, jak usuwać azbest, jakie składać sprawozdania i komu?

VIII. Obowiązki kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji – stan po zmianach prawa od dnia 9 marca 2015 r.

IX. Prowadzenie dokumentacji techniczno-budowlanej, przechowanie dokumentacji – stan po zmianach prawa. Kto odpowiada za dokumentację?

X. Planowanie remontów – od zestawienia potrzeb remontowych do planu remontów – krok po kroku - według drugiego przepisu techniczno-budowlanego

XI. Przełomowe zmiany Prawa budowlanego od dnia 28 czerwca 2015 r. Kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę a kiedy zgłoszenie? Czy inwestor może wystąpić zamiast zgłoszenia budowy o pozwolenie na budowę?

XII. Zmiany Prawa budowlanego od dnia 11 września 2015 r., 15 września 2015 r., 18 listopada 2015 r., 1 stycznia 2016 r.

 
Prowadzący szkolenie: mgr Eugenia Śleszyńska, autor książki „Przegląd, konserwacja i roboty budowlane w zarządzanym budynku”

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie:
http://www.cpi.com.pl/imprezy/2016/prb/index.php

Organizator:
Logo_CPI__z_www.png

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
tel. +48 22 870 69 10, +48 22 870 69 78;
email: pr@konferencja.com.pl

 

 

alarmy_rgb1.png

Patronem Medialnym